ราคาผงหมึก

 

ชื่อผงหมึก

ชื่อเครื่องที่ใช้

จำนวนแผ่นที่พิมพ์ได้

ราคาปกติ

ต้นทุนต่อแผ่น

TK-110

FS-720/820/920/1016/1116

6,000 แผ่น

4,200 บาท

0.70 บาท/แผ่น

TK-17

FS-1000/1010

6,000 แผ่น

3,800 บาท

0.63 บาท/แผ่น

TK-18

FS-1020D/KM-1820

7,200 แผ่น

4,200 บาท

0.58 บาท/แผ่น

TK-120

FS-1030D

7,200 แผ่น

4,200 บาท

0.58 บาท/แผ่น

TK-144

FS-1100

4,000 แผ่น

3,000 บาท

0.75 บาท/แผ่น

TK-134

FS-1300D/1350DN

7,200 แผ่น

4,200 บาท

0.58 บาท/แผ่น

TK-8604K

FS-8650DN

30,000 แผ่น

8,900 บาท

0.30 บาท/แผ่น

TK-8604C/M/Y

FS-C8650DN

20,000 แผ่น

8,050 บาท

0.40 บาท/แผ่น

TK-55

FS-1920

15,000 แผ่น

5,200 บาท

0.35 บาท/แผ่น

TK-310

FS-2000D

12,000 แผ่น

3,900 บาท

0.33 บาท/แผ่น

TK-344

FS-2020D

12,000 แผ่น

3,900 บาท

0.33 บาท/แผ่น

TK-65

FS-3820N/3830N

20,000 แผ่น

5,800 บาท

0.29 บาท/แผ่น

TK-320

FS-3900DN

15,000 แผ่น

4,200 บาท

0.28 บาท/แผ่น

TK-354

FS-3920DN

15,000 แผ่น

3,900 บาท

0.26 บาท/แผ่น

TK-402

FS-6020

10,000 แผ่น

4,500 บาท

0.45 บาท/แผ่น

TK-440

FS-6950DN

15,000 แผ่น

4,200 บาท

0.28 บาท/แผ่น

TK-454

FS-6970DN

15,000 แผ่น

4,200 บาท

0.28 บาท/แผ่น

TK-70

FS-9100DN/9500DN/9120DN/9520DN

40,000 แผ่น

7,100 บาท

0.18 บาท/แผ่น

TK-710

FS-9530DN

40,000 แผ่น

5,200 บาท

0.13 บาท/แผ่น

TK-810K

FS-C8026N

20,000 แผ่น

5,600 บาท

0.28 บาท/แผ่น

TK-810C/M/Y

FS-C8026N

20,000 แผ่น

8,400 บาท

0.42 บาท/แผ่น

TK-500K

FS-C5020N

8,000 แผ่น

3,050 บาท

0.38 บาท/แผ่น

TK-500C/M/Y

FS-C5016N

8,000 แผ่น

4,650 บาท

0.58 บาท/แผ่น

TK-520K

FS-C5015N

6,000 แผ่น

4,000 บาท

0.67 บาท/แผ่น

TK-520C/M/Y

FS-C5015N

4,000 แผ่น

4,000 บาท

1.00 บาท/แผ่น

TK-544K

FS-C5100DN

5,000 แผ่น

3,700 บาท

0.74 บาท/แผ่น

TK-544C/M/Y

FS-C5100DN

4,000 แผ่น

4,250 บาท

1.06 บาท/แผ่น

TK-564K

FS-C5300DN

12,000 แผ่น

5,250 บาท

0.44 บาท/แผ่น

TK-564C/M/Y

FS-C5300DN

10,000 แผ่น

6,350 บาท

0.64 บาท/แผ่น

TK-825K

KM-C2520/C2525E/C3232E/C4035E

15,000 แผ่น

3,500 บาท

0.23 บาท/แผ่น

TK-825C/M/Y

KM-C2520/C2525E/C3232E/C4035E

7,000 แผ่น

4,500 บาท

0.64 บาท/แผ่น

TK-510K

FS-C5020N

6,000 แผ่น

4,650 บาท

0.78 บาท/แผ่น

TK-510C/M/Y

KM-C5020N

4,000 แผ่น

7,100 บาท

1.78 บาท/แผ่น

TK-100

KM-1500/1820

7,200 แผ่น

3,800 บาท

0.52 บาท/แผ่น

TK-410

KM-1620/1635/1650/2020/2035/2050

15,000 แผ่น

4,200 บาท

0.28 บาท/แผ่น

TK-439

Taskalfa 180/181/220/221

15,000 แผ่น

4,200 บาท

0.28 บาท/แผ่น

TK-679

KM-3060/2540/3040/2560

20,000 แผ่น

4,500 บาท

0.23 บาท/แผ่น

TK-655

KM-6030

47,000 แผ่น

5,900 บาท

0.13 บาท/แผ่น

TK-715

KM-3030/3050/4050/5050

34,000 แผ่น

5,900 บาท

0.17 บาท/แผ่น

Toner-2030

KM-1525/1530/1570/2030/2070

10,000 แผ่น

2,800 บาท

0.28 บาท/แผ่น

KM-2530A (Toner(A)-4035

KM-2530/3530/4030/3035//4035/5035

34,000 แผ่น

7,800 บาท

0.23 บาท/แผ่น

Toner-1505

KM-1505/1510/1810

แผ่น

3,800 บาท

บาท/แผ่น

Toner-C2630K

KM-C2630

แผ่น

3,900 บาท

บาท/แผ่น

Toner-C2630C/M/Y

KM-C2630

แผ่น

15,000 บาท

บาท/แผ่น

Toner-C2525K

KM-C2525

แผ่น

3,500 บาท

บาท/แผ่น

Toner-C2525C/M/Y

KM-C2525

แผ่น

4,500 บาท

บาท/แผ่น

TK-164

FS-1120D

2,500 แผ่น

2,300 บาท

0.92 บาท/แผ่น

TK-174

FS-1370DN/ECOSYS P2135dn

7,200 แผ่น

4,200 บาท

0.58 บาท/แผ่น

TK-584K

FS-C5150DN

3,500 แผ่น

2,700 บาท

0.96 บาท/แผ่น

TK-584C/M/Y

FS-C5150DN

2,800 แผ่น

2,700 บาท

0.96 บาท/แผ่น

TK-594K

FS-C5250DN/FS-C2026MFP/FS-C2126MFP

7,000 แผ่น

3,900 บาท

0.56 บาท/แผ่น

TK-594C/M/Y

FS-C5250DN/FS-C2026MFP/FS-C2126MFP

5,000 แผ่น

3,900 บาท

0.78 บาท/แผ่น

TK-1114

FS-1040

2,500 แผ่น

2,300 บาท

0.92 บาท/แผ่น

TK-1124

FS-1060DN

3,000 แผ่น

2,400 บาท

0.80 บาท/แผ่น

TK-3104

FS-2100D/2100DN

12,500 แผ่น

3,200 บาท

0.26 บาท/แผ่น

TK-3114

FS-4100DN

15,500 แผ่น

3,300 บาท

0.21 บาท/แผ่น

TK-3134

FS-4200DN/4300DN

25,000 แผ่น

4,100 บาท

0.16 บาท/แผ่น

TK-479

FS-6025/6030/6525/6530MFP

15,000 แผ่น

3,300 บาท

0.22 บาท/แผ่น

TK-899K

FS-C8020/C8025/C8520/C8525MFP

12,000 แผ่น

2,500 บาท

0.21 บาท/แผ่น

TK-899C/M/Y

FS-C8020/C8025/C8520/C8525MFP

6,000 แผ่น

3,700 บาท

0.62 บาท/แผ่น

KM-4850W

KM-4850W

1,500 แผ่น

6,000 บาท

4.00 บาท/แผ่น

TK-869K

TA-250/300ci

20,000 แผ่น

2,900 บาท

0.15 บาท/แผ่น

TK-869C/M/Y

TA-250/300ci

12,000 แผ่น

4,000 บาท

0.33 บาท/แผ่น

TK-8309K

TA-3050/3550/3051/3551ci

25,000 แผ่น

3,700 บาท

0.15 บาท/แผ่น

TK-8309C/M/Y

TA-3050/3550/3051/3551ci

15,000 แผ่น

5,000 บาท

0.33 บาท/แผ่น

TK-8509K

TA-4550/5550ci

30,000 แผ่น

4,500 บาท

0.15 บาท/แผ่น

TK-8509C/M/Y

TA-4550/5550ci

20,000 แผ่น

6,600 บาท

0.33 บาท/แผ่น

TK-6309

TA-3500/4500/5500i

35,000 แผ่น

5,500 บาท

0.16 บาท/แผ่น

TK-6709

TA-6500/8000i

70,000 แผ่น

6,800 บาท

0.10 บาท/แผ่น

TK-859K

TA-400/500ci

25,000 แผ่น

3,500 บาท

0.14 บาท/แผ่น

TK-859C/M/Y

TA-400/500ci

18,000 แผ่น

5,700 บาท

0.32 บาท/แผ่น

TK-659

TA-620/820i

55,000 แผ่น

4,500 บาท

0.08 บาท/แผ่น

TK-960

KM-4800W

2,400 แผ่น

8,500 บาท

3.54 บาท/แผ่น

TK-1144

FS-1035/1135MFP_ECOSYS M2035/M2535dn

7,200 แผ่น

4,500 บาท

0.63 บาท/แผ่น

TK-8329K

TA-2551ci

18,000 แผ่น

2,600 บาท

0.14 บาท/แผ่น

TK-8329C/M/Y

TA-2551ci

12,000 แผ่น

5,200 บาท

0.43 บาท/แผ่น

TK-8319K

TA-2550ci

12,000 แผ่น

1,800 บาท

0.15 บาท/แผ่น

TK-8319C/M/Y

TA-2550ci

6,000 แผ่น

2,700 บาท

0.45 บาท/แผ่น

TK-4109

TA-1800/1801/2200/2201

15,000 แผ่น

2,800 บาท

0.18 บาท/แผ่น

TK-7109

TA-3010i

18,000 แผ่น

2,900 บาท

0.16 บาท/แผ่น

TK-7209

TA-3510i

32,000 แผ่น

5,000 บาท

0.16 บาท/แผ่น

TK-60

FS-1800/1800+/3800

20,000 แผ่น

3,800 บาท

0.19 บาท/แผ่น

TK-5144K

ECOSYS P6130cdn/M6030CDN/M6530CDN

7,000 แผ่น

4,050 บาท

0.58 บาท/แผ่น

TK-5144C/M/Y

ECOSYS P6130cdn/M6030CDN/M6530CDN

5,000 แผ่น

4,050 บาท

0.81 บาท/แผ่น

TK-5154K

ECOSYS P6035cdn/M6035CDN/M6535CDN

12,000 แผ่น

6,150 บาท

0.51 บาท/แผ่น

TK-5154C/M/Y

ECOSYS P6035cdn/M6035CDN/M6535CDN

10,000 แผ่น

7,000 บาท

0.70 บาท/แผ่น

TK-5164K

ECOSYS P7040cdn

16,000 แผ่น

5,600 บาท

0.35 บาท/แผ่น

TK-5164M/C/Y

ECOSYS P7040cdn

12,000 แผ่น

5,750 บาท

0.48 บาท/แผ่น

TK-669

TA-620/820

55,000 แผ่น

4,800 บาท

0.09 บาท/แผ่น

TK-8709K

TA-6550/6551ci

70,000 แผ่น

9,500 บาท

0.14 บาท/แผ่น

TK-8709C/M/Y

TA-6550/6551ci

30,000 แผ่น

9,700 บาท

0.32 บาท/แผ่น

TK-5199K

TASKalfa 306Ci

15,000 แผ่น

2,900 บาท

0.19 บาท/แผ่น

TK-5199C/M/Y

TASKalfa 306Ci

7,000 แผ่น

3,900 บาท

0.56 บาท/แผ่น

TK-5219K

TASKalfa 406Ci

20,000 แผ่น

3,700 บาท

0.19 บาท/แผ่น

TK-5219C/M/Y

TASKalfa 406Ci

15,000 แผ่น

6,500 บาท

0.43 บาท/แผ่น

TK-5209K

TASKalfa 356Ci

18,000 แผ่น

3,300 บาท

0.18 บาท/แผ่น

TK-5209C/M/Y

TASKalfa 356Ci

12,000 แผ่น

6,600 บาท

0.55 บาท/แผ่น

TK-8349K

TASKalfa 2552ci

20,000 แผ่น

3,200 บาท

0.16 บาท/แผ่น

TK-1168

ECOSYS P2040dn/P2040dw

7,200 แผ่น

4,200 บาท

0.58 บาท/แผ่น

TK-1178

ECOSYS M2040dn/M2540dn/M2640idw

7,200 แผ่น

4,200 บาท

0.58 บาท/แผ่น

Visitors: 174,795