DocuCentre SC2022

คุณสมบัติของเครื่อง

  • เครื่องถ่ายเอกสารมัตติฟังก์ชั่น(ขาว-ดำ สี) ขนาด A3
  • ความเร็ว 20 แผ่น ต่อนาที รองรับงานสูงสุด A4 ถึง A3
  • ฟังก์ชั่นการใช้งาน : Copy - Print- Scan (สี) - Fax (option)
  • ชุดป้อนต้นฉบับอ่านกลับหน้าหลังอัตโนมัติ
  • พิมพ์ 2 หน้าอัตโนมัติ (Duplex unit)
  • ถาดกระดาษปรับอิสระ 2 ถาด และช่องป้อนมือต่างหากอีก1ช่อง
  • รองรับการเซื่อมต่อ USB 2.0และ Network Card
  • รองรับงาน 80,000 แผ่นต่อเดือน
ราคาปกติ 77,000 บาท

ราคาพิเศษ "Call"

Visitors: 321,654